+90-212-706-1010

Makale

çekişmeli boşanma davası

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli boşanma veya diğer bilinen adıyla uzlaşmasız boşanma, tarafların boşanma veya boşanmanın sonuçları konusunda anlaşamadığı ve bu nedenle tarafların farklı iddia ve talepler içerisinde olduğu boşanma davası türüdür. Medeni Kanun sistematiğinde eşler arasında geçimsizlik varsa ve anlaşmalı boşanma konusunda mutabık olamıyorlarsa bu durumda çekişmeli dava söz konusu olacaktır. Örneğin eşlerden biri boşanmayı istiyor diğer taraf istemiyorsa veya taraflar boşanma konusunda mutabık olduğu halde velayet ya da tazminat veya nafaka gibi konularda anlaşamıyorsa çekişmeli boşanma tek seçenek olmaktadır. Tarafların geçimsizlik hali nedeniyle anlaşarak boşanması dışında Medeni Kanun’da yer alan diğer boşanma sebepleri ve hukuki nedenleri çekişmeli dava kapsamına girmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma için tarafların her konuda tam bir anlaşmaya varması gerekir. Anlaşmalı boşanma davası başlıklı yazımızda belirttiğimiz gibi eşlerin boşanma ile birlikte velayet, tazminat ve nafaka gibi konularda anlaşmaya varması ve varılan anlaşmanın bir boşanma avukatı tarafından protokole yazılması gerekir. Eğer bu şekilde anlaşmalı boşanma davası olmuyorsa çekişmeli boşanma davası gündeme gelecektir. Nitekim, taraflar kendi aralarında anlaşmadığı için bir nevi toplu aile hakimine atmaktalar ve boşanma süreci hakim tarafından karara bağlanmaktadır.

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Farkı

  • Anlaşmalı boşanma davaları, ortalama 2 yıl süren çekişmeli davalara göre çok daha hızlı sonuçlanan davalardır.
  • Anlaşmalı boşanma davalarında masraflar ve avukatlık ücretleri çekişmeli boşanma davasına göre daha düşüktür.
  • Anlaşmalı boşanmada, çekişmeliden farklı olarak delil gösterme ve davayı ispatlamak şart değildir.
  • Anlaşmalı boşanmada boşanma sonuçlarını (velayet, nafaka, tazminat, kişisel iletişim vs) taraflar kendisi belirlerken çekişmeli davada hakim belirler.
  • Anlaşmalı boşanma davasında çekişmeliden farklı olarak tanık dinlenmez.

Boşanma Davasının Türünün Değişmesi

Anlaşmalı bir boşanma davası her zaman çekişmeli bir davaya dönüşebileceği gibi çekişmeli açılan bir davanın da sonradan anlaşmalıya dönüşmesi her zaman mümkündür. Başlangıçta anlaşamadıkları için çekişmeli dava açan taraflar daha sonra sürecin uzun ve meşakkatli olduğunu görüp anlama yoluna gidebilmektedir. Veya başlangıçta karşı tarafın maddi beklentilerini karşılamadığı için çekişmeli ilerleyen dava süreci, tarafların birinin geri adım atmasıyla anlaşmalıya dönüşmektedir. Aynı şekilde başlangıçta boşanma protokolü imzalayan taraflardan birisi taleplerini değiştirdiği için veya karşı tarafa zina yaptığını fark edip anlaşmalı boşanmadan vazgeçebilmekte ve süreç çekişmeli boşanma davası olarak ilerleyebilmektedir.