+90-212-706-1010

Makale

bosanma davasi

Boşanma Davası Nasıl Açılır ve İlerler

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Medeni hukuk kapsamında, tarafların irade beyanlarının uyuşması ve gerekli yasal şartların sağlanması halinde evlilik birliği kurulabilir. Süregelen zaman içinde taraflar bazı sebeplere dayanarak evlilik birliğini sonlandırmak isteyebilmektedir. Evlilikler, sürekli birlikte yaşama isteği ile kurulsa da çeşitli sebeplerle sona erdirilebilmektedir. Tarafların evlilik birliğini sonlandırma kararı alması ile boşanma süreci başlamış olur.

Genel ve özel boşanma sebepleri Medeni Kanunu’muzda hükme bağlanmıştır. Bu sebepler genel ve özel olarak çeşitlendirilebilir. En yaygın boşanma sebeplerinden biri de evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır. Bunun yanı sıra, özel boşanma sebepleri şeklinde nitelendirilen haller de mevcuttur. Bu haller; zina, hayata kast, onur kırıcı davranış, haysiyetsiz yaşam sürme şeklinde çeşitlendirilebilir. İzah olunan bu sebepler, genellikle çekişmeli boşanma davalarının konusu olmaktadır. Taraflar karşılıklı irade beyanlarının uyuşması sonucu anlaşmalı olarak da boşanabileceklerdir. Dolayısıyla boşanma davası türleri dendiğinde akla anlaşmı ve çekişmeli davalar gelmelidir.

Boşanma Davası Nasıl İlerler?

Boşanma süreci; boşanma davasının açılması, boşanma kararının kesinleştirilmesi ve kesinleşmiş kararın nüfusa işlenmesi şeklinde işlemektedir. Evlilik birliğinin kurulması için memurlar görevlendirilirken, boşanmaya karar verme yetkisi yalnızca hakime özgüdür. Tarafların, muhakkak hakim huzurunda boşanma isteğini beyan etmesi gerekmektedir. Salt, avukata vekalet verilmesi suretiyle boşanma gerçekleşmeyecektir. Öte yandan; herhangi bir gerekçe göstermeksizin açılan boşanma davalarının sonuçlanması mümkün gözükmemektedir. Bu durumda davanın reddi söz konusu olacak ve dava boşanma ile sonuçlanamayacaktır.

Boşanma davalarında, usul kuralları sıkı sıkıya uygulanır. Herhangi eksik veya yanlış bir işlem telafisi güç zararlar doğurabilecektir. Bu itibarla, boşanma alanında uzman bir avukata danışmak ve hukuki destek almak taraflar lehine sonuç doğuracaktır. Ekseriyetle; anlaşmalı boşanma davası için, uzman bir avukata başvurulduğunda ivedilikle ve sorunsuz bir şekilde evlilik birliği sona erdirilebilecektir. Çekişmeli boşanma davası içinse, tarafları daha uzun ve sürüncemeli bir süreç bekler. Bu noktada avukatın rolü büyük önem arz edecektir.

Türkiye’de yaşayan yabancı kimseler de, boşanma davası hususunda Türkiye’de görev icra eden avukatlardan hizmet alabilecektir. Bu hususta, avukatın Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatına hakim olması çok önemlidir. Zira, yabancı kimselere ilişkin spesifik düzenlemeler vardır. Herhangi bir boşanma avukatının bu sürece ilişkin hizmet vermesi yabancı vatandaşlıktaki kimseler için telafisi güç zararlar doğurabilecektir.