+90-212-706-1010

Makale

boşanma davası

Boşanma Davası Türleri

Boşanma Davası Türleri

Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olmak üzere iki türe ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların mal paylaşımı, varsa çocuk veya çocukların velayeti, nafaka, tazminat ve bunlar gibi konularda karşılıklı olarak anlaşmaya vardığı davalardır. Ayrıca anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına kıyasla daha kısa bir süre içerisinde daha az maliyet ile çözüme ulaşılabilen davalardır.  Uzman bir avukattan destek alınması halinde anlaşmalı boşanma davalarının, 3-5 gün gibi kısa bir süre içerisinde, hızlı ve sorunsuz bir şekilde çözülmesi mümkündür. Yalnız burada önemli bir husus, anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evliliğin resmiyete döküldüğü tarihten itibaren 365 gün geçmesi zorunluluğudur. Evlilik birliği içerisinde bu süreye ulaşılmadan anlaşmalı boşanma kararı verilmesi mümkün değildir. Ancak tarafların 1 yıl dolmadan çekişmeli boşanma davası açması ise hukuken mümkündür.

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Çeşitleri

Çekişmeli boşanma davaları dediğimiz boşanma davaları, tarafların evlilik birliğinin sonlanması ve boşanmanın hukuki sonuçları ile ilgili olarak karşılıklı bir mutabakata varamadığı, genellikle en iyi ihtimal ile 4 ya da 5 celseyi bulmakta olan, şahitlerin dinlenmekte olduğu, anlaşmalı boşanma davalarına oranla daha uzun bir süreçte sonuçlanmakta olan davalardır.  Bu süreçte taraflar kendi aralarında bir mutabakata varamadıkları için dava süreci hakim tarafından karara bağlanmış olacaktır. Davanın nasıl açılması gerektiği konusunda bilgi içeren boşanma davası nasıl açılır başlıklı yazımız ayrıca bu kapsamda okunabilir.

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Farkı

  • Anlaşmalı boşanma davası için evlililiğin en az 1 yıl sürmüş olması zorunluluğu varken çekişmeli davada böyle bir süre şartı yoktur.
  • Anlaşmalı bir boşanma davasında herhangi bir delil veya ispat aranmazken, çekişmeli davalarda tarafların iddialarını delille ispat etmesi beklenmektedir.
  • Anlaşmalı davada taraflar kendi iradeleri ile velayet, kişisel iletişim, nafaka ve tazminat gibi konularda anlaşma sağlarken, çekişmeli davalarda bu husular hakim tarafından karara bağlanır.
  • Anlaşmalı boşanma davaları genelde tek celse sonuçlanırken çekişmeli davalar en az 4-5 celse ve bazı durumlarda daha uzun sürmektedir.

Çekişmeli Davanın Anlaşmalıya Dönüşmesi

Çekişmeli olarak açılan bir boşanma davası sona erene kadar her zaman anlaşmalı bir boşanmaya dönüşebilir. Bunun için avukatın bir boşanma protokolü hazırlayıp mahkemeye sunması yeterli olacaktır.

Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeliye Dönmesi

Aynı şekilde anlaşmalı olarak açılan bir boşanma davası ise sonradan çekişmeli bir davaya dönüşebilir. Bunun uygulamada en sık görülen hali, taraflardan birisinin imza attığı boşanma protokolünü sonradan kabul etmemesidir. Ayrıca boşanma protokolü imzalayacağını beyan ettiği halde imzalamaktan vazgeçme durumunda da anlaşmalı olarak açılan davalar çekişmeli olmaktadır.