+90-212-706-1010

Makale

boşanma süreci

Boşanma Süreci ve Dava Aşamaları

Boşanma Süreci

Tarafların evlilik birliğini sonlandırma kararı alması ile boşanma süreci başlamış olmaktadır. Dava açma aşamasına geçilmeden önce bu konuda uzman bir boşanma avukatı ile çalışılması veya en azından bir hukuki danışmanlık hizmeti alınması uygun olacaktır. Ardından boşanma talebinin resmi yoldan mahkemeye aktarılması için taraflardan birisinin veya avukatının boşanma dilekçesi ile dava açması gerekir. Açılan davanın anlaşmalı boşanma mı yoksa çekişmeli boşanma mı olduğuna göre davanın süresi değişecektir. Anlaşmalı boşanma davası  1 celsede sonuçlanabilirken çekişmeli boşanma davası ise 10 celseye kadar hatta daha uzun dahi sürebilmektedir.  Davanın ne kadar uzun süreceğini belirleyen bir başka etmen ise boşanma sebepleri ve hukuki nedenleridir.

Boşanma Davasının Açılması

Boşanma davasının açılması; davanın anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası olarak açılması durumuna göre değişmektedir. Boşanma dilekçesinde boşanma sebepleri, hukuki dayanak ve delillerin gösterilmesi gerekir. Örneğin tarafların müşterek çocukları bulunuyor ise boşanma dilekçesinde tarafların velayet ile ilgili taleplerinin bir dilekçe haline getirilmesi ve bu dilekçenin ekinde bulunan delillerin dosya halinde Aile Mahkemesine, Aile Mahkemesi bulunmuyor ise Aile Mahkemesi görevi gören Asliye Hukuk Mahkemelerine teslim edilmesi ile başlar. Bu konuda boşanma davası nasıl açılır ve ilerler başlıklı yazımız ve boşanma davası türleri yazımız ayrıca okunabilir.

Davanın Sonuçlanması

Boşanma sürecinin devamı ise, boşanma kararının kesinleştirilmesi ve kesinleşmiş kararın nüfusa işlenmesi şeklinde ilerlemektedir. Davanın son celsesinde hakim davayı reddedebilir ve bu durumda taraflar boşanmamış olur. Eğer hakim davayı kabul eder ve boşanma kararı verirse duruşmada tarafların boşanmasına karar verildiğini ifade eder. Ancak son celsede verilen bu karar “kısa karar” niteliği taşımakta olup nihai ve kesin karar değildir.  Kısa karar çıktıktan sonra 1 ay içerisinde mahkeme gerekçeli ve uzun kararı yazar. Daha sonra gerekçeli karar, taraflardan birinin talebi üzerine, taraflara bu gerekçeli ve uzun kararı tebliğ edilir. Gerekçeli kararının tebliği ile birlikte “istinaf süresi” başlar. Bu süreçte taraflar istinafa başvurmaz ise, istinaf süresinin dolmasıyla birlikte yasal süreç tamamlanmış ve boşanma kararı kesinleşmiş olur. Boşanma kararı bu şekilde kesinleştikten sonra birkaç gün içinde kesinleşmiş karar nüfusa işlenir ve taraflar bekar statüsü elde etmiş olur.